Prínos I’mO pre deti v ZŠ

Prínos I’mO pre deti v ZŠ
I’mO je online vzdelávací program, ktorý pomáha deťom myslieť. Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť, pretože mozog každého z nás si rovnaké informácie vysvetlí po svojom.
Program odporúča aj SPU a MSVVaM SR cez projekt "Učíme na diaľku".

I’mO výborne pomáha žiakom. Získavajú v ňom návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Rýchlejšie dokážu pochopiť a viacej si odvodiť. Pohotovejšie reagujú. Stačí 5 minút denne (Rozcvička pred učením sa alebo domácou úlohou). Vyskúšajte si I’​mO na 3 dni zdarma- bez viazanosti!

Ako najefektívnejšie s programom pracovať? Prihláste sa zdarma na webinár!

Najväčšie výsledky majú deti s poruchami učenia a správania (ako Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) i deti sociálne znevýhodnené. Preto program využívajú odborníci v CPPPaP, v školách na Rozvoji špecifických zručností a v špeciálnych triedach. 

Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% Základných škôl.

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

„Neuč sa a život Ťa naučí!"      Nás naučil, ako sa učiť.

Vznik I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Vznik I'mO

 

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za tieto desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. Pritom to boli šikovní a inteligentní ľudia. Skús si predstaviť, že prečítaš článok a vôbec nevieš, o čom si čítal. Nevieš sa sústrediť a na všetko potrebuješ viac času. Rozmýšľala som, ako im pomôcť. Našla som spôsob, ako zlepšiť ich sústredenie. Ako si uvedomia význam slov, pochopia ich a zapamätajú si ich. Zlepšenie žiakov v škole prišlo takmer okamžite. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát. Mal problémy s komunikáciou a pamäťou. Ako sa to prejavovalo? Boli dni, kedy nevedel plynule hovoriť, pretože si nemohol spomenúť na viaceré slová. Nakoľko cestoval do zahraničia, súrne potreboval rozprávať v cudzom jazyku. Preto ma poprosil o pomoc. Na základe mojich skúseností som začala pracovať na technikách učenia sa. Spolu s metódami, ktoré využívajú vrcholoví športovci, obchodníci a manažéri, vznikol vzdelávací program I’mO.

Po 4 rokoch a konzultáciách so špeciálnymi pedagógmi aj psychológmi sme upravili program na online do dnešnej podoby. V súčasnosti ImO pomáha deťom, rodičom i pedagógom na materských a základných školách. 

Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)

Kontaktuj nás

captcha